מדיניות פרטיות

להלן מדיניות מפעילת האתר ביחס להגנת פרטיותך:

(1) המידע הנאסף ודרכי איסופו

בעת שימוש בשירותי האתרים נאסף עליך מידע אשר נמסר על ידך ביודעין וכן מידע המשמש לצרכים סטטיסטיים:

1.1 מידע הנמסר ביודעין הנו, לדוגמה, מידע הנמסר על ידך במסגרת יצירת חשבון משתמש – מידע זה מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך ויכול לכלול מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת לרכוש, אמצעי התשלום אשר שימשו אותך, נתונים אישיים וכן הלאה.

1.2 מידע המשמש לצרכים סטטיסטיים הנו מידע מצטבר אשר אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר יחד עם פרטיך. מידע זה כולל, בין היתר, העמודים שבהם עיינת, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית וכן הלאה.

(2) רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים, מפעילת האתר תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים.

(3) השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, לשם הצרכים הבאים:

3.1 שימוש תקין בשירותים השונים באתר.

3.2 שיפור, שינוי, ביטול, העשרת או התאמת השירותים והתכנים המוצעים באתר.

3.3 התאמת תכני האתר, שירותים או מוצרים לתחומי ההתעניינות שלך.

(4) דיוור ישיר

4.1 מפעילת האתר מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותי האתר וכן מידע שיווקי ופרסומי.

4.2 מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

(5) מסירת פרטים

מפעילת האתר לא תעביר לצד ג’ את פרטיך האישיים והמידע אשר נאסף על פעילותך באתר אלא במקרים הבאים:

5.1 כאשר העברת המידע הספציפי נחוצה לשם השלמת הליך רכישה, אשר בוצע על ידך במסגרת האתר, מצד ג’.

5.2 במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין מפעילת האתר שתחייב חשיפת פרטיך.

5.3 במקרה ויתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.

5.4 במקרה בו תועבר, בכל דרך שהיא, פעילות האתר לגוף אחר, ובלבד שאותו גוף יתחייב לשמור על פרטיותך בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו.

(6) קבצי Cookie

6.1 האתר משתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

6.2 דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookie . אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

(7) אבטחת מידע

מפעילת האתר נוקטת באמצעי אבטחה, אך אף שאמצעים אלו מצמצמים את הסיכון לחדירה לא מורשית, הם אינם יכולים להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפת המידע כתוצאה מחדירה לא מורשית לשירותי האתר.

מובהר כי פרטי כרטיסי אשראי אינם נשמרים בשום מקרה על ידי בעלי האתר. התשלום מבוצע באמצעות PayPal.

(8) זכות לעיין במידע

8.1 על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע לגביו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו.

8.2 בנוסף, אם המידע שבמאגרי בעלי האתר משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.